Abteilungen

xxx

Bauamt
Bauamt: Sebastian Tosch
Telefon: +43 6475 802-22
Faxnummer: +43 6475 802-43


Bürgerservice
Bürgerservice: Magdalena Löcker
Telefon: +43 6475 802
Faxnummer: +43 6475 802 43


Gemeindekassa
Gemeindekassier: Johann Zechner
Telefon: +43 (0) 6475 802 24
Faxnummer: +43 (0) 6475 802 53


Gemeindeverband Ramingstein-Thomatal
Gemeindeverband Ramingstein-Thomatal:
Verwaltung, Standesamt, Staatsbürgerschaft: Daniela Leitner
Telefon: +43 6475 802 11
Faxnummer: +43 6475 802 43


Meldeamt
Meldeamt: Magdalena Löcker
Telefon: +43 6475 802 14
Faxnummer: +43 6475 802 43


Standesamt
Standesamt: Daniela Leitner
Telefon: +43 6475 802 11
Faxnummer: +43 6475 802 43
E-Mail (offiziell): standesamt@ramingstein.at